Välkommen till aaBilservice
Autoexperten i Sverige
Kävlinge Nordanväg1
046-73 49 76
aa@aa-bilservice.se

aaBilservice.startsida
Karta.aaBilservise

aaBilservice är gokänd bilverkstad kontrollerad och certifierad
Underhåll, service och reparation på bilens AC
Nu blir det böter om man använder ej godkänd gas i ac-anläggningar


 • 1. Service av AC kontroll av fuktion, felkoder, och kylförmåga. Från 995 kr
 • 2. Provtryckning och läkage kontroll med nitrogen/formier gas. Från 815 kr
 • 3. Fyllning av köldmedium och kontroll av AC. Från 1495 kr

  AC-service och underhåll
  När mängden köldmedel (gas) minskar arbetar kompressorn oftare än normalt eftersom den inte kan hitta rätt arbetstryck, vilket i sin tur ökar slitaget markant. Då kan 1000 mils körning motsvara 5000-6000 mils slitage. Dagens moderna variabla kompressorer är oerhört känsliga och fastnar lätt i tryckregleringen när dom har för låg gasmängd eller är avstängda under vintern. Av denna anledning ska dom aldrig stängas av. Dagens moderna kompressorer är lätt drivna och påverkar bränsleförbrukningen högst marginellt. Ett kompressorbyte kan kosta flera tusen kronor. Under vintern ska man passa på att köra sin AC på full kyla när man åker in i ett varmgarage så den får arbeta. Detta eftersom de flesta bilmodellerna inte startar kompressorerna under plus 8 grader. Tack för att ni väljer oss som er klimatverkstad !

  VARNING aaBilservice Varnar för billig fyllning eller reparation av bilens AC och klimatanläggning det finns företag som säljer AC-gas samma som gasol/propan för fyllning av bilens AC.
  Om evaporteren (kylelementet) som sitter monterat i bilens ventilationssystem bakom instrumentpanelen har läkage vid perfekt luft gas bandning när kupéfläkten startar blir det en explosion och alla i bilen kan skadas allvarligt se länken nedan.
  Se farlig ac-gasTur där var personer med brandsäckare och inget barn fastspänd i en barnstol

  Nu blir det böter om man använder ej godkänd gas i ac-anläggningar
  aaBilservice kommer att kräva skadestånd av kund som lämnar sin bil för reparation eller service av klimatanläggning och inte meddelar aaBilservice före vårt mottagande av bilen om denna tidigare varigt fyld med fel gas ej ämnad för bilens klimatanläggning eller ej specifik för bilen och om aaBilservice anläggning på grund av detta tagigt skada eller blivigt obrukbar till fulla värdet för reparation eller köpa ny anläggning och stillesånds ersättning.