Välkommen till aaBilservice
Autoexperten i Sverige
Kävlinge Nordanväg1
046-73 49 76
aa@aa-bilservice.se


aaBilservice.startsida
Karta.aaBilservise

Oljebyte-bra-för-motoren-Expressen-Allt-om-bilar.
Så-här-ser-motoren-ut-utan-service.
Så-här-kan-oljefilter-se-ut-med-longlifeservice-se-bilden-på-basservice-sida

VARNING aaBilservice Varnar för billig fyllning eller reparation av bilens AC eller klimatanläggning det finns företag som säljer AC-gas samma som gasol för fyllning av bilens AC.
Om evaporteren (kylelementet) som sitter monterat i bilens ventilationssystem bakom instrumentpanel har läkage vid perfekt luft gas bandning när kupéfläkten startar blir det en explosion och alla i bilen kan skadas allvarligt.
Se farlig ac-gas
Detta måste förbjudas om du krockar med en bil där ac fyld med gasol ful-gas kondensoren som ingår i ac systemet är längst fram i bilen då har vi en bilbrand och båda bilarna binner upp.
Se Motormagasinet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har vaknat i frågan gällande olaglig hantering av förbjuden AC-gas.
Läs mer på MRFBilligt erbjudande för byte kamrem ska man vara försiktig med.

Byte kamrem till gamla bilar med en kamaxel, ej automatisk remspännare och där remen ej driver vattenpumpen och spännare och löphjul är i stål på dessa bilar kan det räcka med att bara byta kamremen kostnad ca.1300kr inkl arbete.
Nyare bilar har mer komplicerad kamremsdrivning ofta två kamaxlarna med VVT (variable valve timing) och automatisk kamremspännare. Spännare och löphjul består ofta av plast därför ska även dessa bytas. Nyare motorer kräver ofta specialvertyg för inställning av kamaxlar/vevaxel och spännare. På vissa bilar driver kamremen vattenpumpen för kylning av motor, därför bör även vattenpumpen bytas.
Till nyare bilar ska man inte bara byta kamrem utan alla delar som löphjul, spännare och ev. vattenpump. Delar som bytas ska vara av hög kvalitet. Pris för en kamremsats (spännare och alla löphjul) till vanliga bilar utan vattenpump är ca.1600kr till 2500kr Kamremsats med vattenpump ca. 2200kr till 3400kr Sedan tillkommer arbetet för byte ca. 2timmar till 6timmar eller mer beroende på bilmärke. Om kamremen, spännare, löphjul eller vattenpump går sönder måste motoren repareas till en stor kostnad. Billig service eller billigaste service varning inget bra för din bil. Om en lampa tänds motorfel på instrumentspanelen. Eller felmedelande om Kamaxelgivara felaktig signal. Efter byte av kamrem då blev det felinstält. Bara att göra om hela arbetet med byte av alla delar för att garanti ska gälla.