Välkommen till aaBilservice
Autoexperten i Sverige
Kävlinge Nordanväg1
046-73 49 76
aa@aa-bilservice.se


aaBilservice.startsida
Karta.aaBilservise
aaBilservice. Godkänd bilverkstad kontrollerad av Incert Certifiering
Service och reparation på bilens klimatanläggning AC

Återförsäljare för Solid vägassistansförsäkring

Billigt erbjudande för byte kamrem ska man vara försiktig med.

Byte kamrem till gamla bilar med en kamaxel, ej automatisk remspännare och där remen ej driver vattenpumpen och spännare och löphjul är i stål på dessa bilar kan det räcka med att bara byta kamremen kostnad ca.1300kr inkl arbete.
Nyare bilar har mer komplicerad kamremsdrivning ofta två kamaxlarna med VVT (variable valve timing) och automatisk kamremspännare. Spännare och löphjul består ofta av plast därför ska även dessa bytas. Nyare motorer kräver ofta specialvertyg för inställning av kamaxlar/vevaxel och spännare. På vissa bilar driver kamremen vattenpumpen för kylning av motor, därför bör även vattenpumpen bytas.
Till nyare bilar ska man inte bara byta kamrem utan alla delar som löphjul, spännare och ev. vattenpump. Delar som bytas ska vara av hög kvalitet. Pris för en kamremsats (spännare och alla löphjul) till vanliga bilar utan vattenpump är ca.1600kr till 2500kr Kamremsats med vattenpump ca. 2200kr till 3400kr Sedan tillkommer arbetet för byte ca. 2timmar till 6timmar eller mer beroende på bilmärke. Om kamremen, spännare, löphjul eller vattenpump går sönder måste motoren repareas till en stor kostnad. Billig service eller billigaste service varning inget bra för din bil. Om en lampa tänds motorfel på instrumentspanelen. Eller felmedelande om Kamaxelgivara felaktig signal. Efter byte av kamrem då blev det felinstält. Bara att göra om hela arbetet med byte av alla delar för att garanti ska gälla. Garanti för kamremsbyte se Autoexperten

aa Bilservice HB
Nordanväg 1
244 38 KÄVLINGE
Telefon 046-73 49 76
Epost aa@aa-bilservice.se
http://www.aa-bilservice.se © aaBilservice HB
Senast ändrad: 2020-01-08